Pol fetusa

Fertilitet

Centar za lečenje steriliteta

Kalkulator fetalnog rasta

Kalkulator procenjuje parametre dobijene ultrazvučnim pregledom za gestacijsku starost 14-40 nedelja.

  1. Unesite vrednosti parametara HC, AC, FL i BPD (u cm) i kliknite na dugme  Percentil  
  2. Kalkulator procenjuje težinu fetusa (EFW) za izabrani pol, kao i gestacijsku starost (GA), a rezultati se prikazuju u tabeli i na grafikonu.
  3. Za primenjenu vrednost GA, dobijaju se odgovarajuće vrednosti percentila1 za svaki od unetih parametara.
  4. U tabeli možete pratiti vrednosti EFW i odgovarajućih percentila korišćenjem čak šest opšteprihvaćenih formula.
  5. Kalkulator u prvom koraku koristi srednje vrednosti EFW i GA i na osnovu toga izračunava ostale vrednosti (percentile). Nakon prve procene, možete menjati vrednosti EFW i GA i pratiti promenu percentila u polju pored naznačene vrednosti, kao i na grafikonu (kliknite na    pored parametra).
  6. Svaki parametar (HC, AC, FL, BPD) možete menjati i za izabranu gestacijsku starost pratiti promenu percentila za posmatrani parametar, u tabeli i na grafikonima.

Kalkulator se može se koristiti:

  • Za izračunavanje vrednosti fetalne težine (EFW), gestacijske starosti, pa čak i dužine fetusa, na osnovu parametara koji se karakteristično dobijaju tokom pregleda ultrazvukom: dužine butne kosti (FL), obima glave i stomaka (HC i AC) i prečnika glave između dve temene kosti (BPD). Preporučuje se da unesete sve parametre, kako bi rezultati bili precizniji.
  • Za procenu (izračunavanje percentila) fetalne težine i unetih parametara.
  • Za praćenje prosečnih vrednosti iz nedelje u nedelju trudnoće (grafikoni prikazuju ove vrednosti za svaku nedelju trudnoće od 14 do 40). Imajte na umu da su ove vrednosti samo približne, a vaš lekar će vam ukazati na to kakve bi vas fluktuacije težine fetusa i drugih parametara trebale brinuti i šta one mogu značiti.

1Percentil je mera za evaluaciju procenjenih rezultata (nije isto što i procenat). Ako je procenjena vrednost percentila npr. 62, to znači da u opštoj populaciji sa normalnom trudnoćom (recimo 500 ispitanika), njih 310 imaju manje, a ostali, veće vrednosti za posmatrani parametar, npr. FL - dužinu butne kosti. Normalnim se smatraju vrednosti percentila od 10 do 90, što ne znači automatski da vrednosti van ovog opsega nisu normalne. Zbog neizbežnih grešaka i aproksimacija, rezultati su pre svega indikativni, a ne dijagnostički. Možete obratiti pažnju na veće skokove percentila od jednog do drugog parametra, na oscilacije od ukupne srednje vrednosti percentila koja je data u tabeli, kao i od linije za 50. percentil (medijane), a posebno na vrednosti ispod 10 i iznad 90 percentila. Konačnu ocenu prepustite svom ginekologu. Kalkulator je zasnovan na tabelama rasta fetusa Svetske zdravstvene organizacije i koristi opšteprihvaćene formule. Grafikoni odražavaju ukupnu varijaciju rasta fetusa u odabranim zdravim trudnoćama sa niskim rizikom pod povoljnim nutritivnim i socijalnim uslovima, tj. pokazuju zavisnost nekih karakerističnih parametara za fetus u funkciji percentila (od 2.5 do 97.5).

Rast fetusa

Procena na osnovu ultrazvučnog pregleda

I pored vrhunske tehnologije koju današnji ultrazvučni aparati koriste, kao i unapređenih tehnika za procenu izmerenih vrednosti, rezultati dobijeni ultrazvučnim pregledom u trudnoći su samo indikativni i njihovo tumačenje treba prepustiti kvalifikovanom specijalisti. Težina nerođenog deteta je važan kriterijum kako bi se procenilo da li se fetus pravilno i normalno razvija. Procenjena težina fetusa (EFW- Estimated Fetal Weight), koju lekari kombinuju sa nekim drugim indikatorima (kao što su dužina, parametri pojedinih delova tela, palpitacije), omogućava blagovremeno utvrđivanje trenutnog stanja trudnoće. Ako fetus povećava težinu nedeljno znatno ispod norme, to može biti znak gladovanja, nedostatka i kiseonika (npr. ako žena za vreme trudnoće puši ili pije), i hrane. Nedostatak težine može takođe ukazati na opšte usporavanje razvoja fetusa, pa čak i prekid trudnoće. Isto se odnosi na prekomernu težinu, koja se javlja kao rezultat nekih abnormalnosti ili poremećaja u razvoju bebe. Naravno, svaka žena i njeno buduće dete imaju individualnu strukturu tela, tako da ne možemo sve slučajeve posmatrati na isti način.

Kalkulator i informacije dobijene njegovom primenom na veb lokaciji vasginekolog.rs nisu lekarski savet. Razgovarajte sa svojim lekarom kako biste planirali trudnoću, uključujući ishranu i kontrolu telesne težine.