ključna reč: menoragija

Broj priloga: 2

Kategorije: Ginekologija

Ginekologija

Menstrualni bolovi

Temeljnim pristupom do rešenja

Ginekologija

Disfunkcionalna krvarenja

Poremećaji menstruacije u adolescenciji