ključna reč: hromozom

Broj priloga: 3

Kategorije: Trudnoća

Trudnoća

Aneuploidija

Značaj prenatalnog testiranja

Trudnoća

Neinvazivni skrining u trudnoći

Otkrivanje poremećaja na hromozomima

Trudnoća

Hromozomi

Nosioci genetskih osobina