ključna reč: Down syndrome

Broj priloga: 2

Kategorije: Trudnoća

Trudnoća

Daunov sindrom

Najučestalija trizomija

Trudnoća

Neinvazivni skrining u trudnoći

Otkrivanje poremećaja na hromozomima