ključna reč: Daunov sindrom

Broj priloga: 2

Kategorije: Trudnoća

Trudnoća

Daunov sindrom

Najučestalija trizomija

Trudnoća

Aneuploidija

Značaj prenatalnog testiranja