Kategorija: Endokrinologija

Broj priloga: 1

Ostale kategorije: Ginekologija, Tumori, Sterilitet, Infekcije, Trudnoća, Kalkulatori

Endokrinologija

Hipotireoza

Smanjena funkcija štitne žlezde