Kategorija: Dijagnostika

Broj priloga: 2

Ostale kategorije: Ginekologija, Tumori, Sterilitet, Infekcije, Trudnoća, Kalkulatori

Dijagnostika

MKB-10

Pretraga dijagnoza u međunarodnoj klasifikaciji

Dijagnostika

Real-time PCR

Genom Lab – Savremene tehnologije za efikasniju kliničku praksu