Hirzutizam

Prekomerna maljavost kod žena

PREPORUČITE

Uzrok nastankaKlinička slikaDijagnozaLečenje

Hirzutizam je pojava dlakavosti kod žena na tzv. androgen-senzitivnim područjima (nausnice, obrazi, brada, oko areola dojki, grudi, središnja linija trbuha, glutealni predeli i gornja trećina butina sa unutra), tj. mestima gde se dlake u žena normalno ne pojavljuju, a u muškaraca se normalno nalaze i predstavljaju sekundarnu seksualnu karakteristiku muškog pola. 

Uzrok nastanka

Hirzutizam može biti posledica:

  • povećane produkcije androgena,
  • povećane biološke aktivnosti androgena,
  • povećanog metabolizma androgena u androgeno potentnije metabolite,
  • smanjenja metaboličkog klirensa androgena,
  • povećane senzitivnosti ciljnog tkiva na testosteron.

Bolesti i poremećaji koji dovode do hirzutizma su:

  • poremećaji ovarijuma (sindrom policističnih ovarijuma, hipertekoza, tumori),
  • poremećaji nadbubrežnih žlezda (Cushingov sindrom, kongenitalna adrenalna hiperplazija, karcinom, tumori),
  • idiopatski hirzutizam,
  • lekovi (Difenilhidantion, Diazoksid, Glikokortiokoidi, Ciklosporin, Androgeni i dr.),
  • akromegalija.

Klinička slika

Uz sve nabrojane regije pojačane maljavosti, može se javiti i virilizacija. Virilizacija podrazumeva pojavu frontalne ćelavosti, muški habitus, atrofiju dojki, produbljen glas, klitoromegaliju (uvećanje klitorisa) i psihičke promene (povećan libido i agresivno ponašanje). Virilizacija je po pravilu prisutna samo kod žena sa veoma izraženim hirzutizmom i znak je izrazito povećane produkcije testosterona.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike i određivanja nivoa hormona u krvi. Ultrazvučni pregled jajnika ima izuzetan značaj u dijagnostici tumora, dok su CT (skener) i NMR (magnetna rezonanca) najsigurniji za otkrivanje nadbubrežnih tumora.

Lečenje

Lečenje hirzutizma obuhvata lekove, opšte mere (redukcija telesne težine) i lokalne mere (depilacija). Supresija androgena sama po sebi nije dovoljna za smanjenje hirzutizma, ukoliko nije kombinovana sa antiandrogenima. Najčešće se primenjuje Ciproteron acetat u kombinaciji sa kontraceptivnim pilulama ili Etinil estradiolom.

Prilozi iz iste kategorije