Translate text

Rh imunoglobulin
Ocena korisnika: / 5
LošeNajbolje 
Napisao www.vasginekolog.rs   
Kako deluje?

Rh  imunoglobulin sadrži antitela protiv Rh faktoru u krvi. Antitela potiču od donatora koji su postali osetljivi na Rh faktor. Dajući Rh antitela Rh negativnoj trudnici sprečava njen imuni sistem da stvori svoja sopstvena Rh antitela koja bi napala Rh pozitivna crvena krvna zrnca njenog fetusa.

Kada se Rh imunoglobulin antitela nađu u Rh negativnom krvotoku majke, ova antitela lokalizuju bilo koja Rh pozitivna fetalna  crvena krvna zrnca koja su prisutna. Antitela se pripajaju Rh pozitivnim crvenim krvnim zrncima, maskirajući njihovo prisustvo u majčinom imunom sitemu. Iako Rh imunoglobulinska antitela eliminišu fetalna crvena krvna zrnca, broj  eliminisanih je nedovoljan da bi se  naudilo fetusu.

 

Rh imunoglobulin se daje putem injekcije u mišić (intramuskularnom ili i.m.).

Zašto se koristi?

Rh imunoglobulin se daje Rh negativnoj ženi koja nosi Rh pozitivni fetus. Iako sprečava Rh senzibilizaciju, Rh imunoglobulin ne može da spreči oštećenja naneta Rh pozitivnom fetusu, ako je majka već osetljiva na Rh faktor. Rh imunoglobulin se daje Rh negativnoj ženi da bi se sprečila senzibilizacija:

 • Nakon amniosenteze, CVS ( biopsije horiona ) ili cordocenteze ( uzorkovanje krvi iz pupčanika).   
 • Nakon krvarenja u drugom ili trećem trimestru ( trećini ) trudnoće.
 • U 28-oj nedelji trudnoće.
 • Nakon spoljašnjeg okreta ploda
 • Nakon abdominalne traume u toku trudnoće.
 • U roku od 72 sata posle porođaja Rh pozitivnog deteta.
 • Nakon pretećeg ili potpunog pobačaja, ili indukovanog abortusa.
 • Pre ili odmah posle lečenja ektopične trudnoće ili parcijalne molarne trudnoće.

Koliko je efikasan?

Rh imuno globulin je jako uspešan u sprečavanju senzibilizacije u aktuelnoj trudnoći. Ako se primeni u 28-oj nedelji ili u roku od 72 sata posle porođaja Rh pozitivnog deteta, uspešan je u 99% slučajeva.

Neželjena dejstva

Nuspojave Rh imunoglobulina su jako retke i u njih spadaju:  

 • Nelagoda, otok, podliv ili bol  na mestu uboda (injekcije).
 • Blaga groznica.
 • Alergijska reakcija na malu količinu proteina u injekciji.

Rh imunoglobulin ne nosi rizik od dobijanja HIV-a ili bilo koje druge infekcije, što je jako važno da se zna i da trudnica nema strah od ove terapije.

Na šta treba obratiti pažnju

Iako Rh imunoglobulin se ne daje ženi koja je postala senzitivna na Rh faktor, mada nema štetnog dejstva ako se ordinira. Doza Rh imunoglobulina je podešena da zaštiti od izloženosti raznličitim količinama Rh pozitivne krvi. Izloženost velikim količinama Rh pozitivne krvi prilikom povrede, slučajne transfuzije sa Rh pozitivnom krvi, ili zbog komplikacija tokom porođaja  će tražiti veću dozu Rh imunoglobulina. Manja doza od preporučene  može se dati  posle ektopične trudnoće, molarne trudnoće, indukovanog porođaja ili pobačaja u ranoj trudnoći. Dozu određuje vaš ginekolog. Ako se da unutar tri meseca od neke vakcinacije, Rh imunoglobulin može da spreči imunizaciju. Vaš ginekolog će vam reći da li vam je potrebna još jedna vakcinacija.

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs