Translate text

Epilepsija i trudnoća
Ocena korisnika: / 13
LošeNajbolje 
Napisao Aleksandar J. Ristić   

Žene sa epilepsijom čine značajan broj trudnica. Među 200 do 250 trudnica 1 boluje od epilepsije ili, drugim rečima, čine ukupno 0,33-0,5% svih trudnica. Od svih žena sa epilepsijom, 13% imaju prvi napad tokom trudnoće, od kojih čak 40% imaju napade samo tokom trudnoće. Sa druge strane, epileptički status (stanje u kojem se epileptični napadi ponavljaju bez dolaska svesti između njih) predstavlja deo kliničke slike eklampsije, kao jedne od najtežih komplikacija trudnoće.


Bez obzira na sva znanja i predrasude, najmanje 90% trudnica sa epilepsijom bez bilo kakvih problema iznesu svoju trudnoću. Plan za lečenje trudnice sa epilepsijom mora da obuhvati razmatranje svih prednosti i rizika koji mogu da nastanu. To se posebno odnosi na primenu antiepileptičkih lekova tokom trudnoće, obzirom da potencijalni rizik za oštećenje embriona ili fetusa uz primenu lekova mora da se odmeri u odnosu na rizik po majku ukoliko se lekovi uopše ne primene. U mnogim slučajevima bolesnice postaju svesne da su trudne tek posle više nedelja od začeća, a za to vreme su izložene bilo uticaju antiepileptičkih lekova bilo štetnom uticaju epileptičkih napada.

 

Uticaj trudnoće na epilepsiju

Tokom trudnoće se dešavaju jedinstvene promene u životu i organizmu žene koje mogu da utiču na izmenu učestalosti napada. Psihosocijalni status je izmenjen i bilo da je povoljan ili nepovoljan nameće mnoštvo novih obaveza i briga. Najvažnija je briga za budući porod, zbog čega mnoge trudnice smanjuju dozu ili prekidaju sa uzimanjem lekova. Psihološki stresovi su česti i praćeni su hiperventilacijom (ubrzanim disanjem) i nedovoljnim spavanjem. Hormonske promene su nagle i veće nego u bilo kom drugom periodu života. Farmakokinetika (apsorpscija, metabolizam i eliminacija) većine lekova bitno je izmenjena. Sve to zajedno može bitno da utiče na epilepsiju trudnice. U jednoj opsežnoj analizi do sada objavljenih studija zaključeno je da je kod 24% trudnica kontrola napada pogoršana, kod 22% poboljšana, dok kod većine od 54% promena nije bilo. Najčešće pogoršanje epilepsije imaju bolesnice sa terapijski refraktornom epilepsijom (kod onih čija je epilepsija bila neregulisana i pre trudnoće). Na sreću, nema pokazatelja da je učestalost epileptičkog statusa veća tokom trudnoće nego van nje. Najčešći razlozi za pogoršanje kontrole napada su neredovno uzimanje lekova (strah trudnice od teratogenog efekta) i poremećene apsorpcija i distribucija lekova.

Uticaj epilepsije na trudnoću i porođaj
Epileptički napadi sa svoje strane remete trudnoću. Ukoliko se jave, veliki napadi u trudnoći povećavaju rizik od komplikacija. Trudnica sa epilepsijom i nepotpuno kontrolisanim napadima ima dvostruko veći rizik od lošeg ishoda trudnoće nego trudnica bez epilepsije. Mortalitet trudnih žena sa epilepsijom je povećan. Tokom dvogodišnje studije u Velikoj Britaniji je 20 od 260 trudnica (7,7%) sa terapijski refraktarnom epilepsijom umrlo, a uzrok smrti je kod većine bio u vezi sa generalizovanim toničko-kloničkim napadom ili epileptičkim statusom. Komplikacije trudnoće, kao što su toksemija, preeklampsija, placentalno krvavljenje ili prevremeni porođaj su češći do 3 puta i javljaju se kod 9-11% trudnica sa epilepsijom. 
Napad koji uzrokuje pad u trudnoći može da dovede do povrede stomaka a time i ploda trudnice. Učestalost malformacija ploda kod trudnica koje za vreme trudnoće imaju velike epileptičke
napade je 8,6%, a kod trudnica sa epilepsijom koje ga nemaju 1,6%, tj. rizik je povećan 5,4 puta ukoliko trudnica ima napade tokom trudnoće. Sa druge strane, ukoliko je epilepsija dobro
kontrolisana, komplikacije trudnoće i njen ishod se ne razlikuju značajno u odnosu na trudnice
bez epilepsije. Dobra kontrola napada je stoga važan zadatak tokom trudnoće. Kao i kod bolesnica sa epilepsijom koje nisu trudne, primena antiepileptičkih lekova bitno smanjuje mogućnost pojave napada i kod bolesnica u trudnoći. Trudnice koje su dobro podnosile antiepileptičke lekove pre trudnoće dobro ih podnose i u trudnoći.
Obzirom, sa jedne strane na dobru podnošljivost, a sa druge na veliki rizik po plod i majku ukoliko se javi veliki napad, lečenje antiepileptičkim lekovima bolesnica sa epilepsijom u trudnoći je neophodno, uprkos rizicima od teratogenog uticaja lekova. Ukoliko se epilepsija pojavi tokom trudnoće i zahteva lečenje, principi uvođenja terapije su isti kao i van trudnoće, tj. uvodi se jedan lek u najmanjim dozama, koje se postepeno i sporo povećavaju u malim porcijama.

Aleksandar J. Ristić
Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs