Translate text

Uzroci PIH-a
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
Napisao Administrator   

Etiologija  

Savremena etiopatogeneza  PIH  ima tri velika koncepta :

1.Povećani vazo-konstriktorni odgovor na presore        Angiotenzin II, DOC, Na+, Ca ++, 

2. Prostaglandini : E2,F2,TXA2,PGT,Odnos E2/TXA2

3.     Imunološki faktori

 

Gestoze su češće ukoliko je veći stepen  imunogenetske inkopatibilnosti majka-plod.HLA antigeni pojačavaju imunološki odgovor.Višak Ag u odnosu na At stvara imune komplekse.

Oštećenje ćelija endotela krvnih sudovaPreeklampsija se može objasniti disfunkcijom endotelijalnih ćelija, koja je inicirana faktorima nastalim redukovanom trofoblasnom perfuzijom.Povredom endotela produkcija antikoagulanasa je smanjena .Nastaje ekstravazacija tečnosti i belančevina.Na mestu povrede nastaje ubrzana agregacija trombocita, ubrzana prokoagulantna sinteza i formiranje tromba.Produkcija mitogena raste a derivat trombocitnog rasta pokazuje izrazito vazokonstriktorno dejstvo.Dominantna klinička slika sa edemom i albuminurijom, pokazatelji su oštećenja endotelijalnog transporta.Utvrđeni degradacioni faktori najčešće su fibronektin, laminin i preprokolagen.Oštećenja endotela vodi smanjenoj sintezi prostaciklina, vazodilatatora i inhibitora agregacije trombocita.Jak vazospazam  dalje oštećuje endotel krvnog suda, stvara acidozu tkiva, koja proksimalno inicira nastanak istog proces.Trofoblast kao uzrok oštećenja ćelija endotelaUtero-placentni krvotok u užem smislu čine aa.spirales.Pod uticajem hormona trudnoće lumen se širi a mišični omotač biva prožet trofoblastom sve do miometrijuma.Ovako izmenjeni krvni sudovi su rezistentni na presore.Ako izostane ovaj proces dolazi do povećanja perifernog otpora.Razlozi su su genetski, imunološki ili lokalni faktori.

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs