Translate text

Akutni cistitis
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
Napisao www.bolesnodete.com   

Akutni nekomplikovani cistitis jedna je od najčešćih bakterijskih infekcija žena. U bolesnica s akutnim nekomplikovanim cistitisom preporučuje  se trodnevna terapija. Sedmodnevna terapija preporučuje se  trudnicama,  ženama koje primenjuju kontracepcijska sredstva,  osobama starijim od 65 godina, osobama s recidivirajućim infekcijama, ako simptomi traju duže od 7 dana,  ženama s nalazom bakterija potencijalnih uzročnika infekcija mokraćnog sistema u vagini i u lečenju akutnog cistitisa muškarca.

Definicija

Da bi bolesnica ušla u skup žena s rekurentnim cistitisom, mora ga imati najmanje dva puta u poslednjih 6 meseci ili najmanje 3 puta u poslednjih godinu dana.

Sindrom cistitisa karakteriše se naglim početkom, dizurijom, polakizurijom, urgencijom mokrenja, inkontinencijom i suprapubičnom osetljivošću. Najmanje trećina bolesnica sa simptomima akutnog nekompliciranog cistitisa, a bez izraženih simptoma afekcije gornjeg mokraćnog sastava, ima supklinički zahvaćen i bubreg.

Akutni nekomplikovani cistitis jedna je od najčešćih bakterijskih bolesti žena, a javlja se u 25-35 % žena u dobi između 20-40 godina. Da bi bolesnica ušla u skupinu žena s rekurentnim cistitisom, mora ga imati najmanje dva puta u poslednjih 6 meseci ili najmanje 3 puta u poslednjih godinu dana. Oko 20 % mladih žena s inicijalnom epizodom cistitisa dobija recidivirajuće infekcije. U oko 80-90 % žena s akutnim nekomplikovanim recidivirajućim cistitisom radi se o reinfekcijama.

Kod ovih žena vrlo često iz brisa vagine izoliraju se bakterije koje su uzročnici infekcija mokraćnog sastava (UTI). Kod žena s akutnim cistitisom verovatnoća postojanja okultne renalne infekcije veća je ako simptomi traju 7 dana ili duže, ako postoji podatak o nedavnoj UTI i u žena nižeg socijalno-ekonomskog statusa.

 

Etiologija

Najčešći uzročnici akutnog nekomplikovanog cistitisa kod žena su Escherichia coli, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Proteus mirabilis, Streptococcus agalactiae i dr.

Staphylococcus saprophyticus uzrokuje cistitise kod mlađih, polno aktivnih žena.

Rizični faktor za razvoj infekcije mokraćnog trakta kod žena su česti polni odnosi, primena raznih lokalnih ili hormonskih kontracepcijskih sredstava, odgađanje mokrenja nakon polnog odnosa i prethodne rekurentne infekcije.

Dijagnoza

Klinički simptomi (nagli početak, dizurija, polakizurija, urgencija mokrenja, inkontinencija i suprapubična osjetljivost) i leukociturija (pozitivan test leukocitne esteraze ili nalaz više od 5 leukocita u svakom vidnom polju sedimenta urina dobijenog centrifugiranjem na 2000 obrta u 5 minuta i gledanjem pod velikim povećanjem) dovoljan su kriterijum za dijagnozu akutnog nekomplikovanog cistitisa. Kod tih bolesnica pre počinjanja antimikrobne terapije i tokom razdoblja kontrole, urinokultura nije striktno indicirana.

Empirijsko antimikrobno liječenje

U akutnom nekomoplikovanom cistisu preporučuje se trodnevna terapija koje je efikasnija od jednokratne i jednodnevne, a ima manje potencijalnih nuspojava od sedmodnevne terapije (kolpitis uzrokovan kandidom, alergijske reakcije).

Antimikrobno liječenje akutnog cistitisa sprovodi se jedan, tri ili sedam dana.

Nedostatak jednokratne i jednodnevne terapije akutnog nekomplikovanog cistitisa je što ne deluje na okultne infekcije bubrega i što ne postiže dovoljne koncentracije u vagini.

Kod bolesnica s akutnim nekomoplikovanim cistitisom preporučuje se trodnevna terapija koja je efikasnija od jednokratne i jednodnevne, a ima manje potencijalnih nuspojava od sedmodnevne terapije (kolpitis uzrokovan kandidom, alergijske reakcije). Međutim, ako postoje pokazatelji komplikacija, terapiju treba provoditi 7 dana. Sedmodnevna terapija preporučuje se  trudnicama,  ženama koje primenjuju kontracepcijska sredstva,  osobama starijih od 65 godina, osobama sa recidivirajućim infekcijama, ako simptomi traju duže od 7 dana,  ženama sa nalazom bakterija potencijalnih uzročnika UTI u vagini i u lečenju akutnog cistitisa muškarca.

Za jednokratnu i jednodnevnu terapiju pogodni su samo kotrimoksazol i fluorokinoloni, dok beta-laktamski antibiotici imaju u ovom režimu prenizak postotak izlečenja i pogodni su samo za trodnevnu i višednevnu terapiju. Za trodnevnu terapiju akutnog nekomplikovanog cistitisa žena, primarno se preporučuju cefalosporini prve i druge generacije fluorokinoloni i kotrimoksazol, te kao drugi izbor amoksicilin. Ako akutni nekomplikovani cistitis želimo lečiti nitrofurantoinom, tada se bez obzira na eventualne komplikacije preporučuje sedmodnevna terapija. Za sada nema dovoljno podataka o efikasnosti jednodnevne i trodnevne primene cefalosporina treće generacije ili koamoksiklava.

 
 

Multi-Adsense

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

bretteleben.de Google Ad Manager Modul

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs