Translate text

Osteoporoza kod žena sa Diabetes mellitus-om
Ocena korisnika: / 2
LošeNajbolje 
Napisao Dr Slađana Kostić, doktor medicine   

Osteoporoza je bolest koja nastaje kao posledica smanjenja koštane mase i poremećaja građe kostiju, zbog čega kosti postaju podložne prelomima. Prisutan je kod svake treće žene u post-menopauzi i povezuje se sa značajnim morbiditetom i mortalitetom. Zato je osteoporoza važan zdravstveni problem.

Poremećaji u sekreciji i oslobađanju nekih hormona utiču na nastanak i ispoljavanje osteo-poroze. Hormonska disfunkcija (endokrinopatije) u osnovi uzrokuje sekundarnu osteoporozu. Nju odlikuje prethodno poznat uzrok nastanka i ispoljavanja:


• endogenog ili egzogenog povećanja koncentracije kortikosteroida u serumu


• nastanak primarnog, sekundarnog ili tercijarnog hiperparatireoidizma


• deficit kalcitonina


• smanjenje lučenja hormona rasta


• tireoidna disfunkcija


• diabetes mellitus.

 

Dijabetes je hronična bolest koja utiče na remodelovanje kosti i smanjenje koštane gustine.Pre svega loša metabolička kontrola, dužina trajanja bolesti, pol, rasa, genetska predispozicija, pojava mikrovaskularnih komplikacija.

Udruženi faktori

• Stanja hiperglikemije dovodi do stvaranja i akumulacije zavisnih produkata glikozilacije proteina (AGEs) u kolagenu. To utiče na menjanje mikroarhitekture kosti, smanjuje se njena snaga, a povećava lomljivost.

• Produžena loša glikoregulacija uslovljava pojavu metaboličke acidoze kod bolesnika sa šećernom bolesti što može da uzrokuje poremećaj metabolizma kalcijuma. Hiperkalciurija sa glikozurijom (gubitak Ca i šećera preko urina) može uzrokovati stanja niskog kalcijuma u krvi (hipokalcemije), ubrzanu resorpciju kosti (smanjenje koštane mase) i nastanak osteoporoze.

• Dijabetesna osteopenija takođe nastaje poremećajem regulacije metabolizma kalcijuma / PTH / vitamina D. Prisutna je hipokalcemija zbog smanjenog unosa, loše intestinalne apsorpcija kalcijuma i niske koncentracije serumskog vitamina D. Nizak nivo vitamina D povezuje se sa povećanom koštanom resorpcijom.

• Hipomagnezemija kod bolesnika sa DM, takođe, može uticati na koštani metabolizam. Nizak nivo serumskog magnezijuma može pogoršati ne samo paratireoidnu funkciju nego i mineralni sastav kosti.
• Gojaznost, koja je prateća pojava kod DM, povezuje se sa povećanjem mineralne gustine kosti (bone mineral density – BMD) usled delovanja hormona - insulina. Promene u nivou insulina (hiperinsulinemija) mogu potpomoći formiranju kosti, dok nizak nivo insulina, sa napredovanjem DM, može uzrokovati smanjenje BMD.

• Mikrovaskularne komplikacije dijabetesa i smanjen protok krvi kroz samu kost, mogu doprineti gubitku koštane mase i njenoj lomljivosti.

• Žene sa Tip2DM imaju dva do tri puta veću sklonost ka padu od zdravih žena, na šta utiču loš vid, slabija orjentacija, periferna neuropatija, smanjena neuromuskularna snaga.


• Od ostalih faktora koji utiču na smanjenje mineralne gustine kosti (BMD) navode se način života, fizička aktivnost, način ishrane (unos kalcijuma, vitamina D, cinka).


Žene sa DM u postmenopauzi imaju povećan rizik od preloma kuka u odnosu na žene koje nisu dijabetičari, tako da strategija prevencije osteoporoze kod svih bolesnika sa dijabetesom ima smisla, a naročito kod žena obolelih od dijabetesa.

Bolje shvatanje i sagledavanje uticaja dijabetesa na koštanu strukturu povećava mogućnost očuvanja kosti i preveniranja pojave fraktura kod žena sa dijabetesom.

 

Dr Slađana Kostić, doktor medicine, DZ Dijagnostika

 

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs