Translate text

Vođenje pretećeg prevremenog porođaja
Ocena korisnika: / 5
LošeNajbolje 
Napisao dr N.Milinčić   

Dijagnoza pretećeg prevremenog porođaja tek otvara nove obaveze i zadatke vašem ginekologu u proceni problema  i planu za vođenje pretećeg prevremenog porođaja po određenim pravilima. Dijagnostička procena sadrži dva glavna dela. Prvi je procena potrebe za tokolitičkom ( otklanjanje materičnih kontrakcija ) terapijom. Drugi je određivanje uzroka pretećeg prevremenog porođaja.

 

           Tokom  ove procene kliničar takođe traži i postojanje kontraindikacija za dalje produžavanje takve trudnoće. Apsolutne kontraindikacije su fetalna smrt, fetalne anomalije nespojive sa životom, ozbiljna preklampsija  i eklampsija, ozbiljno krvarenje iz materice i horioamnionitis. Relativne kontraindikacije su CTG abnormalnosti ( zapis srčane i materične aktivnosti ), zastoj u rastu ploda, preeklampsija, relativno stabilno krvarenje iz materice u kasnom drugom i trećem trimestru, neletalne  anomalije fetusa, ozbiljna oboljenja majke  i dilatacija grlića od 5 cm i više. Osnovna dilema je da li  je rizik samog prevremenog  porođaja  veći od rizika produžetka trudnoće.

           Za procenu potrebe za primenom tokolitičke terapije služe nam bodovni indeksi na osnovu kojih se donosi odluka i određuje doza leka. Pre toga moraju biti ispunjeni uslovi koji se uglavnom odnose na postojanje evidentnih kontrakcija uterusa     ( bar 1 u 10 min. ), celi plodovi ovojci, dilatacija grlića manja od 4 cm i starost trudnoće ne manja od 17 – 18 nedelje. Najpoznatiji je Baumgartnerov bodovni indeks, gde se boduju 4 klinička znaka :

·        PPROM       :      celi 0 , visoki 2 , niski 4

·        Kontrakcije  :      nema 0 , aritmične 1 , ritmične 2

·        Krvarenje     :      nema 0 , oskudno 1  , jako 2

·        Dilatacija      :      kolika dilatacija u cm toliko i bodova

 

Ukoliko je bodovni indeks do 7 primenjuje se tokoliza sa povećanjem doze kako raste vrednost indeksa. Nema osnova za tokolizu ako je indeks veći od 7 i ide se na završetak porođaja.

Da li će tokoliza uspeti zavisi prvenstveno od vremenskog razmaka od pojave pretećeg prevremenog porođaja do početka terapije, kao i od karakteristika simptoma i znakova i akušerskog statusa.

Tokoliza se može dati i preventivno u trudnoćama koje nose visok rizik od prevremenog porođaja, kao što su operativne intervencije u trudnoći u dijagnostičke i terapijske svrhe, višeplodne trudnoće, polyhidramnion  i dr .

 

 

                       

Donja granica za započinjanje tokolize je oko 17 do 20 nedelje gestacije, mada ima mišljenja da je ta granica čak i 28 nedelja gestacije. Ove dileme postojo zbog mišljenja da nema dovoljno receptora u tkivu materice na koje bi delovali tokolitici. Kod gornje granice postoje različita mišljenja o celishodnosti tokolitičke terapije. Kod tzv. nekomplikovanih trudnica neki kliničari daju tokolitičku terapiju do 36 nedelje gestacije  i oralnu tokolitičku terapiju do 37 ili 38 nedelje gestacije. Smatra se na osnovu promena u  vaskularnoj intrakranijalnoj anatomiji i u kardiovaskularnom, pulmonalnom i gastrointestinalnom  sistemu da nema jasnih činjenica koje bi podržale agresivnu tokolitičku terapiju posle 34 nedelje trudnoće ili procenjene telesne mase fetusa od 2000 g. , posebno ako je prisutna plućna zrelost.

                         Kada je terapija određena izbor vrste tokolitičkog leka je sledeća odluka. Vaš ginekolog  mora da proceni adrenergički status trudnice i prisustvo dijabetesa melitusa (šećerne bolesti), srčanih oboljenja, hipertenzije, renalnih bolesti ili gastrointestinalnih bolesti. Ova oboljenja i druga se detaljno proučavaju u zavisnosti od vrste tokolitičke terapije. Ginekolog mora da istraži postojanje  kontraindikacija za upotrebu betasimpatikomimetika kao što su drugi stepen i viši srčanog oboljenja, srčana aritmija, izražena hipertenzija, tireotoksikoza, asimetrična srčana hipertrofija, neregulisan dijabetes melitus, tromboembolijske i neurološke komplikacije. Za upotrebu magnezijum sulfata kontraindikacije su miastenija gravis, neki poremećaji srčanog ritma, kardiomiopatija i ozbiljna oštećenja bubrega.

                        U kliničkoj proceni pretećeg prevremenog porođaja radi isključenja infekcije majke ili ploda kao etiološkog faktora  pretražuju se mikrobiološke kulture genitalnog trakta, a po potrebi i šire, urinarna kultura s funkcijom urinarnog trakta, zatim se u serumu rade pretrage na TORCH, Chlamydiu trashomatis, Micoplasmu hominis, Ureaplasmu urealiticum i ostale moguće izazivače infekcija, kao  i osnovne pretrage kardiovaskularnog sistema, hematološkog i elektrolitnog statusa. Dok se ovi rezultati čekaju a stanje trudnice i fetusa  je stabilno potpun ultrazvučni pregled  je dovoljan za valjanu procenu stanja trudnice i fetuisa.

  

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs