Translate text

Prevremeni porođaj - uzroci i faktori rizika
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
Napisao dr N.milinčić   

 

U visokom procentu slučajeva, od 40–70%, uzroci prevremenih porođaja su nažalost nepoznati. Iako se danas zna za 75 i više uzročnika i faktora rizika za nastanak prevremenog porođaja, veoma je teško utvrditi razlog. Sam mehanizam patogeneze prevremenog porođaja  nije dovoljno razjašnjen. Postoji i uzajamni uticaj svih ovih faktora koji dovode do prevremenih kontrakcija materice, pa je teško u svakom konkretnom slučaju rešiti problem uzroka.

 

Težnja da se šematizuju uzročnici prevremenog porođaja nekada otežavaju razumevanje  praćene trudnoće, jer njen rizik je rezultat dejstva više faktore, i ta činjenica se nekad potiskuje u drugi plan kako bi se favorizovao jedan etiološki faktor.

Takođe treba znati da je nekada prevremeni porođaj odbrambeni mehanizam kojim se izbegava intrauterina smrt ploda.

Uzročnici i faktori rizika dele se na: maternalne (od strane majke), paternalne (od strane oca), fetalne, placentne (posteljične) i horioamnionalne (ovojci), socio – ekonomske faktore, traumatizam, stepen zdravstvene zaštite, genetski faktori, jatrogeni (od strane lekara)  i idiopatski ( nepoznati) uzroci.    

I . Maternalni faktori                                                                                                                        

a)Opšti 

Coitus

Rasa               

Starost                                                    

Visina         

Telesna masa                                    

Nastupanje menarhe                         

Menstrualni ciklus                                         

Hormonski poremećaji                                            

Primena kontracepcije                                  

Infertilitet u anamnezi                                    

Raniji namerni pobačaji                

Raniji spontani pobačaji                               

Ektopična trudnoća

Vaginalni pregledi                                       

Paritet                                                          

Interval izmedju trudnoća                                     

Raniji prevremeni porođaji

Ranije perinatalne smrtiRađanje dece male telesne mase               

Ranije fetalne malformacije

Kardiovaskularne bolesti                                        

PIH                                                                              

Hepatitis i holestaza trudnoće         

Bolesti bubrega         

Urinarna infekcija                                                 

Infektivne bolesti          

Astma i bronhopneumonija         

Hirurška oboljenja i operacije u trudnoći                           

Maligna oboljenja                                                          

Febrilna stanja majke                                                    

Akutne i hronične intoksikacije i toksikomanije                   

Neželjena trudnoća         

Anemije                                                                        

Dijabetes melitus                                                            

Psihološki faktori                                                                   

Imunološki fak.                                                                                              

Alkoholizam          

Druga oboljenja                                                          

b )    Lokalni           

Malformacije uterusa                                            

Isthmikocervikalna insuficijencija         

Polyhydramnion                                  

Iritabilan uterus                                                       

Retencija intrauterinog uloška         

Genitalna infekcija         

Tumori uterusa i adneksa                                          

Ashermanov sindrom          

Krvarenje u aktuelnoj i ranijoj trudnoći          

Cervikalna konizacija                                     

II. Paternalni faktori: Profesionalna oštećenja

 

III . Fetalni faktori:

 

Multipne trudnoće

Malformacije fetusa

Fetalne infekcije

Retardacija rasta ploda

Fetalna smrt

Položaj i prezentacija    ploda

 

IV .  Placentni faktori

 

 Abruptio placentae

Placenta praevia

Placentna insuficijencija

 

 V . Horioamnijalni fakori

PPROM

Chorioamnionitis

 

VI . Socio – ekonomski faktori

 

 Bračno stanje

Socijalni status

Nutricioni

Prosvećenost 

                                                                                             

Zanimanje

Zaposlenost

Stres

Pušenje

Lična higijena 

VII .    Traumatizam

 

VIII.          Nivo zdravstvene zaštite

 

IX .     Genetski faktori

 

X .      Jatrogeni činioci

 

XI .     Idiopatski uzroci      

 

 

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs