Translate text

Prevremeni porođaj - definicija
Ocena korisnika: / 3
LošeNajbolje 
Napisao Administrator   

Pojava kontinuiranih materičnih kontrakcija koje dovode do porođaja u periodu između početka druge polovine trudnoće, od 20 nedelje  i pre kraja 37 nedelje ili 259 dana trudnoće predstavlja prevremeni porođaj -  Partus praetemporarius.

Donja granica  za prevremeni porođaj nije dogovorena ili definisana jasno  jer u najvećoj meri zavisi od razvoja zdravstvene zaštite u državi ili regiji. Kako je rasla stopa preživljavanja prematurno rođene dece tako se i raniji kriterijum za donju granicu prevremenog porođaja  spustio sa 28 nedelje na 20 nedelju gestacije. Zbog  problema  određivanja tačne gestacijske starosti, koji se relativno često javlja a zbog neznanja ili nesigurnosti trudnice o svojoj poslednjoj menstruaciji i karakteristikama menstrualnih ciklusa, zadržala se medju perinatolozima potreba da  prematuritet određuju prema telesnoj masi deteta na rođenju između 500 g. i 2500 g. Tako se ovim stavom u grupu prematurusa stavljaju i novorođenčad sa zastojem u rastu, plodovi mali za gestacijsku starost a koji čine visok procent  dece sa malom telesnom masom na rođenju.   

               

 

Donja gestacijska granica za prevremeni porođaj, gde ga razdvajamo od abortusa je 20 nedelja gestacije. U nedostatku sigurnih podataka o starosti trudnoće, predložen je kriterijum telesne mase ploda od 350 g. Ova donja granica je prvo usvojena u SAD gde je prošla kao medicinska i zakonska definicija za novorođenčad , koja bi  dala kliničku korist  u proceni neonatalne sposobnosti preživljavanja. Postoje podaci o neonatalnom preživljavanju od 22 i 23 nedelje gestacije. U visoko razvijenim zemljama sa odlično razvijenom perinatološkom službom čak do 50% je preživelih prematurusa među onima rođenim do 25 ili 26 nedelje gestacije  ili sa 750 g.                  

Mnogi prevremeno rođeni plodovi imaju telesnu masu veću od 2500 g. i više, i obrnuto, mnogi plodovi sa niskom porođajnom masom  od 1500 – 2499 g.  su ustvari ročni neonatusi.                    

 

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs