Translate text

Prevremeni porođaj
Ocena korisnika: / 3
LošeNajbolje 
Napisao Nemanja Milinčić   

Prevremeni porođaj je ozbiljan medicinski problem u celom svetu, bez obzira na geografski položaj ili stepen ekonomske razvijenosti pojedinih država, posebno zbog visokog perinatalnog morbiditeta i mortaliteta prevremeno rođenog deteta i posledica sa kojima ostaju da se bore tokom života.

U Srbiji prevremeni porođaj javlja se kao medicinski i kao važan socijalno-ekonomski problem. Prematurno rođena deca posledice prevremenog porođaja nose kao emocionalni, porodični, medicinski i društveni teret, jer svako deseto prematurno rođeno dete je hendikepirano.

 

Najčešća komplikacija druge polovine trudnoće je prevremeni porođaj.

Prematuritet koji iz njega proističe je najveći medicinski problem današnjice zbog visoke smrtnosti nedonešene dece. Nedonešenost je etiološki faktor u skoro 80 % smrtnosti tokom trudnoće i prvog meseca života novorođenčeta. Kao posledica prevremenog porođaja kod prematurusa se javlja respiratorni distres sindrom, intraventrikularna hemoragija, ozbiljne komplikacije respiratorno - vaskularnog sistema, nervnog, renalnog i gastrointestinalnog sistema. Posledice koje ostaju su neurološka oštećenja, mentalna zaostalost , očni i slušni defekti, uz sporiji intelektualni razvoj.

Unazad nekoliko godina interesovanje za prevremeni porođaj i uticaj na nedonošče usmereno je u pravcu etiologije i terapije, jer je želja roditelja, dužnost ginekologa i potreba društva da se rodi zdravo i za život sposobno dete. Kako se uvode nove metode antenatalne dijagnostike, neinvazivne i invazivne, zatim razvoj molekularne biologije, humane genetike, informatičkih sistema i drugih oblasti nauke, tako se i naše znanje iz perinatologije rapidno raste.

 

 

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs