Translate text

Normalan porođaj
Ocena korisnika: / 18
LošeNajbolje 
Napisao www.vasginekolog.rs   

Definicija

Proces izbacivanja produkata začeća posle 28 nedelje trudnoće kada je novorođenče sposobno za vanmaterični život.Svaki prekid trudnoće sa vitalnim plodom težine 500 i više grama smatra se porođajem ( prema FIGO-u).

Partus temporarius seu a tempore (38-42) Ročni porođaj

Partus praetemporarius (28–37) Prevremeni porođaj

Partus posttemporarius (preko 42 nedelje) Prenešeni porođaj

 

Prema načinu dovršavanja porođaja:

Vaginalan

- spontan – krenuo je sam od sebe

- indukovan – izazvan je lekovima ili intervencijom

- stimulisan – započeo je spontano i pojačava se lekovima ili intervencijom

Abdominalan (Carski rez) - elektivan - planiran ;

- urgentan - hitan

U odnosu na tok:

dirigovan - od strane ginekologa

ekspektativan - prati se bez upliva

nagli (praecipitatus)

produžen (prolongatus) duže od 18h


Uzroci početka porođaja: • Zrelost ploda i starost posteljice („glad ploda“) • Mehaničko-nervni faktori (rastezanje zida materice – metaboličke promene) • Endokrine (hormonske) promene (oksitocinska teorija) • Pretpostavka o komunikaciji organa (fetus daje signal majci da počne sa porođajem kad je završeno sazrevanje njegovih vitalnih organa.

Fetus u inicijaciji porođaja

Nagla produkcija kortizola fetusa deluje na placentu koja smanjuje lučenje progesterona i povećava lučenje estrogena. Kod anencefulusa i drugih anomalija CNS-a imamo produžetak gestacije a to povezujemo sa izuzetno malim nadbubregom (5-10% od normalne veličine). Prostaglandinska teorija ( PGE2 i PGF2α) - Izazivaju kontrakcije miometrijuma.

Predznaci porođaja

U organizmu žene dešavaju se izvesne promene koje se nazivaju predznacima porođaja.

Spuštanje dna materice - pritisak na mokraćnu bešiku - pojava dizuričnih smetnji - smanjuje se pritisak na dijafragmu, želudac, srce , pluća i jetru

Lažni trudovi - neregularne kontrakcije, za efekat imaju formiranje donjeg segmenta uterusa - plod zauzima definitivan stav i habitus

“Smirivanje ploda”

Izbacivanje manje količine crveno prebojene sluzi

Zreo grlić – lividan, nabubreo, mekan, malo skraćen cerviks, centriran

Formiranje vodenjaka

Faktori porođaja

porođajni objekt

porođajni putevi

porođajne snage

Porođajni objekti

Plod

Posteljica

Plodovi ovojci

Amnionska tečnost

Pupčanik

Elementi porođajnog objekta : od presudnog značaja za tok i ishod porođaja

Položaj (situs) - situs longitudinalis - uzdužni - situs transversus - poprečni - situs obliquus - kosi

Smeštaj (positio) - prvi (levi) - drugi (desni)

Stav (praesentatio) - praesentatio capitis - glavom - praesentatio pelvina - zadnjicom

Držanje (habitus)

Porođajni putevi

Porođajni kanal je kratak ali u porođaju obiluje nizom neizvesnosti.„ Porođajni put koji prođe novorođenče sličan je po uzbudljivosti i rizicima sa putovanjem čoveka na Mesec“ citat kolege ginekologa iz Amerike.


Koštani i meki deo porođajnog puta

Karlica – sastoji se iz 2 karlične kosti, sakruma,kokcigealne kosti.

Prirodne porođajne snage

Kontrakcije

Naponi Pejsmejker se nalazi u rogovima Lažne kontrakcije ( Braxton – Hicksonove )

Kontrakciju odlikuje

Frekvencija

Trajanje

Intenzitet

Naponi

Podrazumevaju bezvoljne kontrakcije poprečnoprugaste muskulature : dijafragme, mišića prednjeg trbušnog zida.Intenzitet napona porodilja može da pojača kontrahovanjem navedenih grupa mišića i to je momenat kada se porodilja najaktivnije uključuje u porođaj a zašta se tokom trudnoće spremala kroz program vežbi i tehnika disanja.

Mehanizam porođaja pri potiljačnom stavu

fleksija

unutrašnja rotacija

defleksija

spoljašnja rotacija

Tok porođaja

1. Faza dilatacije (širenja) : zavisi od više faktora-starosti trudnoće; zrelosti grlića; veličine ploda; postojanje vodenjaka; broja prethodnih porođaja. Dilatacija se odvija na dva načina- Prvi - karakterističan za prvorotke –prvo dolazi do skraćivanja i izravnavanja , a zatim do dilatacije grlića; Drugi – karakteristićan za višerotke simultano skraćivanje i dilatacija grlića. Vodenjak ima ulogu u dilataciji. Kod postojanja regularnih materičnih kontrakcija i pri dilataciji većoj od 3 cm. Treba prokinuti vodenjak.

2. Faza ekspulzije – izlaska - predstavlja fazu istiskivanja ploda kroz koštani i meki porođajni kanal u spoljašnju sredinu.

3. Faza izlaska posteljice - period rađanja posteljice i plodovih ovojaka posle njenog odlubljivanja ( traje do 30 min.) Tri mehanizma odlubljivanja:· Baudelocq- Schultz –ov mehanizam ( središnji retroplacentalni hematom ) - placenta se rađa fetalnom stranom· Duncanov mehanizam ( periferno odvajanje ) – posteljica se rađa maternarnalnom stranom.· Mehanizam po Gessneru – kombinacija dva prethodna

4. Faza hemostaze – zaustavljanja krvarenja iz materice

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs