Translate text

Bakterije - uzročnici infekcija 2
Ocena korisnika: / 6
LošeNajbolje 
Napisao www.vasginekolog.rs   

Anaerobni Gram negativni bacili za humanu medicinu daju dva najvažnija roda: Bacteroides i Fusobacterium. Normalni su stanovnici vaginalne flore ali i gornjeg respiratornog i intestinalnog trakta. Ako se nađu van ovih mesta izazivaju ozbiljne infekcije, ali su gotovo uvek deo mešane bakterijske infekcije. Dijagnoza se postavlja anaerobnom kultivacijom. Terapija je najefikasnija sa klindamicinom i metronidazolom. Za rezistentne sojeve daje se hloramfenikol, cefalosporini novih generacija i piperacilin. Znači nema mnogo razmišljanja, gde postoji infekcija uzimanje materijala za laboratorijsko zasejavanje sa antibiogramom i prava i dovoljno duga terapija.  

 


Anaerobni streptokoki su deo normalne flore iz grupe oportunista. Između ostalih mesta borave i u genitalnom traktu trudnica i van mesta boravka izazivaju septička i gangrenozna oboljenja. Obično ove bakterije ugrožavaju život trudnici nakon kriminalnog abortusa ili zbog razvoja sepse kod babinjara. Peptostreptokokus je najpoznatiji predstavnik ove grupe. Dijagnostikuju se anaerobnom kultivacijom a lečenje se sprovodi hirurškom obradom, ispiranjem vodonikperoksidom i davanje lokalno i parenteralno antibiotika po antibiogramu. 


Pseudomonas aerugirosa je najznačajniji predstavnik roda pseudomonasa. To je aerobni, Gram negativni bacil i u samo 10 % ljudi se može naći kao deo fiziološke mikroflore. Izaziva raznovrsne infekcije i po učestalosti je drugi izazivač intrahospitalnih infekcija. Luči više toksina: endotoksin, egzotoksin A, fosfolipaza i elastaza. Za nastanak infekcije pseudomonasom nažalost mnogo je zaslužna neracionalna upotreba antibiotika. Dijagnostikuje se standardno na različitim podlogama i nema potrebe za serološkom dijagnozom. Profilaksa se postiže strogom asepsom, sterilizacijom hirurških instrumenata i higijenom prostorija. Postoje i dve vrste vakcina. Izuzetno rezistentan, u terapiji je potrebna izrada antibiograma i osetljiv je na cefalosporine III generacije, aminoglikozide i neke beta – laktame. 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs