Translate text

Toxoplasma gondii u trudnoći
Ocena korisnika: / 2
LošeNajbolje 
Napisao dr N.Milinčić   
Toxoplasma gondii je parazit iz kola Protozoa, klasa Sporozoa. Izolovan je 1908 iz Ctenodactilus godii – severnoafrički glodar. Prvi opisani slučaj toksoplazmoze čoveka daje Janku 1923 g. našavši parazitske ciste u retini jednogodišnjeg deteta sa hidrocefalusom i mikroftalmijom.
Toxoplasma gondii ima razvojni ciklus iz dve faze: prva faza je proliferativna u prelaznom domaćinu – čovek, sisari, ptice – i druga faza je reproduktivna ili endoepitelijalna u intestinalnom traktu mačke tokom dve etape: aseksualna reprodukcija ( šizogonija ) i seksualna reprodukcija ( gametogeneza ). Zrela oocista ulazi u organizam preko prljavih ruku, voća i povrća, nedovoljno termički obrađenog mesa. Ingestirana oocista puca i sporozoiti ulaze u ćelije domaćina, umnožavaju se, daju parazitemiju. Sa umnožavanjem parazita u nukleusima svih ćelija razvija je imunitet i parazit prelazi u cistozoit, najčešće u mišićnom i nervnom tkivu, ali se može naći i u materici. 
Epidemiologija : Javlja se kod trudnica: 2 – 5 / 1000 trudnica. 
Kliničke karakteristike govore o akutnom i hroničnom toku, a prema vremenu i načinu nastanka deli se na kongenitalnu – urođenu i akviriranu – stečenu. Stečena toksoplazmoza uglavnom prolazi asimptomatski ostavljajući trajni infekciozni immunitet. Kliniška slika u ispoljenoj bolesti daje različize simptome koji su nespecifični: limfadenopatija različitih regija, povišena temperatura, malaksalost, bol u mišićima, znojenje, ospa makulopapulomatozna, hepatosplenomegalija, sve do generalizovane infekcije, naročito mozga. 
Urođena toksoplazmoza nastaje transplacentarnim putem samo u slučaju primoinfekcije majke tokom trudnoće. Do infekcije može doći i aktivacijom stečene toksoplazmoze trudnice. Najvažniji faktor koji utiče na transplacentarni prienos infekcije i oštećenje ploda je gestacijska starost. Obrnuta je srazmera između mogućnosti infekcije ploda i gestacijske starosti: u I trimestru je 15 %, u II trimestru je 25 % , u III trimestru je 65 % a pred termin 90 % plodova je inficirano u slučaju maternalne infekcije. U upravnoj proporciji je stepen oštećenja ploda i gestacijska starost i najveće oštećenje fetusa je u prvom trimestru. 
Ishod urođene toksoplazmoze je: 
1. manifestno oboljenje na rođenju ; 
2. oboljenje koje se ispoljava u prvim mesecima života ; 
3 . sekvele ( posledice ) ranije nedijagnostikovane infekcije koje se javljaju u detinjstvu ili adolescenciji ; 
4 . subklinička infekcija. 
Transplacentarni prenos u prvom trimestu rezultira uglavnom smrću fetusa – spontani pobačaj ili missed abortion ( neostvareni pobačaj ). U drugom trimestru nastaje karakterističan klinički trijas kongenitalne toksoplazmoze – hidrocefalus , horioretinitis i intracerebralne kalcifikacije. Tokom trećeg trimestra javlja se prevremeni porođaj, rađa se plod u terminu sa malom telesnom masom ili se razvija asimptomatska infekcija sa kasnijom ekspresijom kada su najčešća oštećenja oka, fokalna epilepsija, psihomotorna ili mentalna retardacija. Oštećenja se mogu sprečiti lečenjem nakon rane dijagnoze. 
Dijagnoza se gotovo isključivo postavlja laboratorijsim pretragama jer nespecifična klinička slika, subklinička i inaparentni slučajevi su zaslužni za takav stav. U krvi su promene nespecifične: u broju leukocita, porast limfocita i monocita, eozinofilija i trombocitopenija. U likvoru porast proteina. Direktne metode dokazuju prisustvo parazita a indirektne metode su serološki testovi: Sabin Feldman day test, RVK, IFA, IHA, ELISA, ISAGA, ELIFA. 
Terapija se sprovodi davanjem leka izbora: Spiramycin – makrolidni antibiotik koji sprečava histopatološke promene i smanjuje broj i veličinu cisti, kao i prenos na plod. Može se davati i ubrizgavanjem u samu matericu. 
 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs