Translate text

Zapaljenje posteljice
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
Napisao dr N.Milinčić   


Dugo se verovalo da je plod zaštićen u materici od svakog spoljnjeg uticaja i da ako negde važi izreka „ uživa kao bubreg u loju“ važi za plod u materici. Kako je napredovala perinatologija ( nauka koja proučava probleme žene u trudnoći i ploda, sve do mesec dana posle porođaja ) i kako su se usavršavale dijagnostičke i terapijske procedure, tako smo shvatali rizik koji nosi svaka trudnoća od različitih uticaja spoljašnje sredine i iz samog tela majke. Prvi na udaru su plodovi ovojci i posteljica. Ako je posteljica cela, uključujući i ovojke, tada infektivni agens može dovesti do njene infekcije iz ma kog organa putem majčinog krvotoka ili iz endometrijuma ( sluzokože materice ), izazivajući villitis ( zapaljenje posteljičnih resica ) ili da ascendentnim ( uzlaznim ) putem iz porođajnog kanala izazove chorioamnionitis ( zapaljenje plodovih ovojaka , horiona i amniona ).


Zapaljenje resica posteljice može biti izazvano specifičnom infekcijom majke kao što su rubeola, toksoplazma, listerioza, sifilis, citomegalovirusna infekcija, a koje sve zajedno čine manju grupu uzroka vilitisa, jer nepoznat uzrok infekcije čini mnogo veću grupu.
Na sreću veliki broj takvih infekcija zahvati samo pojedine delove posteljice i vilitis uvek treba brižljivo tražiti jer se lezije nalaze fokalno, a retko se nalazi difuzni nekrotizirajući vilitis sa raširenim lezijama.
Kod fokalnog vilitisa promene prate grananje resica, a na preparatu se vide dve vrste promena: zalečen ili aktivni inflamatorni proces. Ovoliki stepen oštećenih resica ne dovodi do bitnog smanjenja kapaciteta funkcionalne rezerve a infekcija ima inhibitorni efekat na sintezu fetalne DNK što bi moglo biti dobro objašnjenje za fetalni zastoj u rastu. Takvi plodovi imaju simetričan zastoj u rastu udružen sa vilitisom, što govori u prilog tome da deficit u fetalnom rastu datira iz ranog perioda trudnoće. Pošto je bilo slučajeva da se vilitis ponavljao iz trudnoće u trudnoću, to nas navodi na zaključak da se placentna infekcija razvila sekundarno od hroničnog endometritisa.

 


Horioamnionitis s druge strane karakteriše infiltracija polimorfonuklearnih leukocita u ekstraplacentne i placentne membrane. Perinatolozi se slažu da je horioamnionitis izazvan uzlaznom infekcijom a to je saglasno sa činjenicom da je produženo trajanje prevremenog preterminskog ili terminskog prskanja plodovih ovojaka komplikovano sa visokom učestalošću horioamnionitisa i da se češće nalazi u placentama kod prevremenog porođaja.
Široko je rasprostranjeno verovanje da je ascendentna infekcija uzrok početka prevremenog porođaja i PROM – a iako je ova tvrdnja i dalje pod proverom.
Jedni grupa kolega smatra horioamnionitis za glavni uzrok prevremenih porođaja, kojoj i ja pripadam, dok drugi smatraju infekciju za minorni faktor nastanka prevremenih porođaja. Takođe se smatra da se u odnos horioamnionitisa i prevremenog porođaja PPROM javlja kao umešana pojava, koja doprinosi povećanju oštrine zapaljenskih procesa , u ovim slučajevima.
Mehanizam kojim ascendentna infekcija stimuliše početak prevremenog porođaja je još uvek nejasna, iako se zna da ona mnogo povećava sposobnost ćelija amniona da produkuju prostaglandine. U trudnoćama mlađim od 35 nedjelja gestacije produkcija prostaglandina u amnionskoj membrani je niska, a povećana je 30 puta u zapaljenim membranama. Vršene su simulacije sa visokim produkcijama prostaglandina, gde je ova sekrecija bila odgovorna za rani početak porođaja.

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs