Translate text

Klasifikacija uticaja lekova u trudnoći
Ocena korisnika: / 15
LošeNajbolje 
Napisao www.vasginekolog.rs   

Vaš ginekolog ima obavezu da vam ukaže na rizike koje nosi određeni lek ukoliko se koristi u trudnoći, odnosno koji lek apsolutno ne smete koristiti dok ste trudni ili dojite bebu. Aktuelna klasifikacija uticaja lekova u trudnoći urađena je od strane Američke savezne uprave za hranu i lekove (FDA), koja je sve lekove podelila u 5 grupa u odnosu na mogući rizik po plod.
Grupa A: Lekovi koji su pokazali da njihova primena u trudnoći ne nosi rizik po plod u prvom tromesečju i nije verovatna mogućnost oštećenja ploda tokom trudnoće.
Grupa B: Lekovi koji su u eksperimentima na životinjama pokazali da ne postoji rizik po plod, nema kontrolisanih studija na ljudima. Studije na životinjama pokazuju rizik po plod ali dobro kontrolisane studije na trudnicama nisu pokazale da postoji rizik po plod.

Grupa C: Studije na životinjama su pokazale jasan rizik po plod, ali ne postoje kontrolisane studije na ljudima.Lekovi iz ove grupe se tokom trudnoće uzimaju samo ako je rizik po plod manji od korisnog efekta koji ima trudnica.

Grupa D: Postoji dokazan rizik po plod ali se lek u stanjima ili bolestima opasnim po život  trudnice može primeniti.

Grupa X: Studije na životinjama i ljudima su nedvosmisleno pokazale da postoji značajan rizik po plod (kongenitalne anomalije i promene na organima ili sistemima organa). Primena ovih lekova je kontraindikovana u trudnoći.

Nekih saveta se vaš ginekolog mora pridržavati. Nemojte propisivati lekove u trudnoći ukoliko niste sigurni u njihovu korist. Uvek propisujte lek koji ima jasno definisanu grupu rizika i najsigurniji sastav. Uvel lek koji je duže na korišćenju i o kome imamo više iskustva u praksi. Lek se mora koristiti dovoljno dugo da bi efekat bio maksimalan uz najoptimalniju minimalnu terapijsku dozu.

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs