Urinarna infekcija Štampa
Napisao dr Petar Čanković   
ponedeljak, 30 mart 2009 21:33

Pod urinarnom infekcijom se podrazumeva infektivni patološki proces uz prisustvo mikroorganizama u urinarnim putevima na bilo kom nivou odnosno u organima urinarnog sistema. Urinarnu infekciju karakteriše nalaz patogenih klica u mokraći, u količini koja je dovoljna za otpočinjanje patološkog procesa.

Bakteriurija označava samo prisustvo mikroorganizama u mokraći bez obzira na njihov broj i bez obzira da li su ti mikroorganizmi prouzrukovači patološkog procesa.

Signifikantna bakteriurija označava prisustvo mikroorganizama u urinu u količini iznad 100 000 mikroorganizama u 1 ml urina, što praktično znači da su mikroorganizmi prisutni u dovoljnoj količini, da tu žive, razmnožavaju se i razvijaju svoju virulenciju.

Asimptomatska bakteriurija označava prisustvo mikroorganizama ali bez simptomatologije, ali što ne znači da je i bez infekcije, odnosno bez zapaljenja.

Kontaminacija označava zagađenje, ne patološki proces. O kontaminaciji govorimo kada se u kulturi mokraće javi samo mali broj klica, tj. ukoliko se u kulturi urina nađe između 10 000 i 100 000  mikroorganizama u 1ml urina.

Prema lokalizaciji patološkog procesa, urinarne infekcije se dele na infekcije gornjih urinarnih puteva (bubreg, pijelum, ureter) i infekcije donjih urinarnih puteva (bešika, uretra). Ova dva „sprata“ su podeljena suficijentnim zatvaračem, anatomskim predelom orificijuma uretera koji, kada je kompetentan, što je normalno, deli gornji sprat od donjeg, odnosno efikasno štiti gornji sprat od infekcija donjeg sprata.

Kada prethodna infekcija nije izlečena, nego posle izvesnog smirenja i prividnog iščezavanja infekcije infeltivni proces ponovo nastane, govori se o recidivu infekcije.

Kada je prethodna infekcija dobro i potpuno izlečena, a naknadno dođe do nove urinarne infekcije, koja može imati i sličan tok i slične uzročnike, govori se o ponovnoj infekciji ili reinfekciji.

Recidivi se javljaju u toku 3 meseca posle smirivanja infekcije dok reinfekcije nastaju posle 18 meseci. Recidivi najčešće nastaju posle infekcija u gornjem urinarnom traktu (posebno bubrezima), dok reinfekcije nastaju najčešče posle zapaljenskih procesa u mokraćnoj bešici.

 

Poslednje ažurirano nedelja, 12 april 2009 23:26