Translate text

»PRVI KONGRES PERINATALNE MEDICINE - BEOGRAD 2010«
Ocena korisnika: / 3
LošeNajbolje 
Napisao Administrator   

Obaveštavamo Vas da je predstojeći PRVI KONGRES PERINATALNE MEDICINE koji će biti održan od 11. do 13. marta 2010. u Beogradu u Sava Centru akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije i biće bodovan na sledeći način:

 

KME kurs: 6 bodova

KONGRES

  • Pasivno učešće: 6 bodova
  • Usmena prezentacija: 12 bodova
  • Poster prezentacija: 9 bodova

PRELIMINARNI PROGRAM

»PRVI KONGRES PERINATALNE MEDICINE - BEOGRAD 2010«

i

Predkongresni Kurs Kontinuirane Medicinske Edukacije – KME

Beograd, 11-13. mart 2010.

SAVA CENTAR

Cetvrtak, 11. mart 2010. MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

SVECANA SALA, Dr Subotica 8

PREDKONGRESNI KME KURS TELEMEDICINA „PREVREMENI PORODAJ“

12.30 Registracija

13.30 Prof. dr Aleksandra Novakov Mikic, Novi Sad

14.00 Prof. Kypros Nicolaides – London – TELEKONFERENCIJA

15.00 Diskusija

15.30 Prof. dr Aleksandar Ljubic, Beograd

16.30 Prevremeno rodenje – rizici ishoda

Prof. dr Niveska Božinovic Prekajski, Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija

17.00 DODELA SERTIFIKATA

19.30 SVECANO OTVARANJE KONGRESA – SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA

Petak, 12. mart 2010. SAVA CENTAR

CENTRALNA SALA

07.30 Registracija ucesnika

UVODNA PREDAVANJA

SESIJA 1
MOGUCNOSTI DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE EMBRIONA, FETUSA I

NOVORODENCETA DANAS

Predsedavajuci: Prof. dr Aleksandar Ljubic, Prof. dr Aleksandra Doronjski

09.00 Mogucnosti fetalne dijagnostike danas - stanje u Srbiji

Prof. dr Aleksandar Ljubic, Doc. dr Jelena Dukanac Stamenkovic, Beograd

09.30 Primena preventivne terapije u neonatologiji

Prof. dr Aleksandra Doronjski, Novi Sad

09.45 Diskusija

SESIJA 2 MATERALNA, FETALNA I NEONATALNA HEMORAGIJA - LECENJE

Predsedavajuci: Doc. dr Saša Kadija, Dr Tatjana Ilic Mostic, Prof. dr Andelka Ristivojevic

10.00 Materanalna hemoragija

Doc. dr Saša Kadija, IGA KCS, Beograd

10.15 Reanimacija pacijentkinja sa peripartalnim krvarenjem

Dr Tatjana Ilic Mostic, IGA KCS, Beograd

10.30 Lecenje neonatalne hemoragije - savremeni stavovi

Prof. dr Andelka Ristivojevic, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodina, Novi Sad

10.45 Diskusija

SPONZORSKO PREDAVANJE

PREDSEDAVAJUCI: Doc. dr Miloš Petronijevic

11.00 SPONZORSKO PREDAVANJE – MERCK

Razvoj gonadotropina u reproduktivnoj medicini – od biološkog do biotehnološkog proizvoda

Prof. dr Aleksandar Ljubic, IGA KCS

11.15 Pauza: kafa i sokovi

12.00 SPONZORSKO PREDAVANJE – Medico UNO

Gynoflor u periodu reprodukcije

Prof. dr Gordana Radonjic-Lazovic, IGA KCS

SESIJA 3 MOGUCNOSTI DIJAGNOSTIKE CNS FETUSA I NEONATUSA

Predsedavajuci: Prof. dr Željko Mikovic, Prim. dr Milan Stanojevic, Dr Katarina Koprivšek,

Prim. dr Tatjana Nikolic, Dr Gordana Antonic

12.15 Dijagnostika i prenatalni postupak kod anomalija CNS-a

Prof. dr Željko Mikovic, Beograd

12.30 3D Ultrasonography in the Assessment of Central Nervous System in Neonates

Prim. dr Milan Stanojevic, Bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska

12.45 Magnetna rezonanca u proceni anomalija fetalnog centralnog nervnog sistema

Dr Katarina Koprivšek, Novi Sad

13.00 Prognosticki znacaj ultrazvucne dijagnostike mozga

Dr Gordana Antonic, Beograd

13.15 Prevremeno rodenje kao faktor rizika za razvoj intrakranijalne hemoragije

Prim. dr Tatjana Nikolic, Beograd

13.30 Diskusija

SPONZORSKO PREDAVANJE

PREDSEDAVAJUCI: Doc. dr Miloš Petronijevic

13.45 SPONZORSKO PREDAVANJE – SCHERING PLOUGH

Uloga GnRH antagonista u kontrolisanoj ovarijalnoj stimulaciji

Prof. dr Peter Humaidan, Denmark

14.25 Rucak / Koktel

SESIJA 4 SLOBODNA SAOPŠTENJA I POSTERI

15.30 – 16.30 POSTER PREZENTACIJE (hol pored registracionog pulta)

Predsedavajuci: Prof. dr Niveska Božinovic Prekajski

SESIJA I: MOGUCNOSTI DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE EMBRIONA, FETUSA I

NOVORODENCETA DANAS

Bronhoalveolarna lavaža surfaktantom u terapiji sindroma mekonijalne aspiracije

V.Bankovic,
M.Jovandaric, T.Nikolic, S.Milenkovic

Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd

Pravovremena dijagnoza cervikalne trudnoce – uspeh u lecenju i prognozi

M.Bogavac,
S.Miloševic, Z.Grujic

Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Novi Sad,

Serumski kisspeptin kao potencijalni prediktor perinatalnog ishoda u trudnocama sa

preeklampsijom

A.Cetkovic, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd

Mogucnosti dijagnostike fetusa i novorodenceta u „KBC Zvezdara“

V.Ciric Ljubinkovic 1,
N.Kušljevic 2, I.Buzadžic 3, N.Todorovic 1

1-Odeljenje neonatalne pedijatrije KBC”Zvezdara”, Beograd, Srbija, 2-Centar za ginekologiju i

akušerstvo KBC”Zvezdara”, 3-Odelenje za prenatalnu dijagnostiku i humanu genetiku KBC”Zvezdara”

Prolazak antibiotika, koji se koriste u antibiotskoj profilaksi, kroz posteljicu kod elektivnih

carskih rezova

Z.Grujic 1,
M.Bogavac 1, I.Grujic 2

Klinicki centar, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, Srbija 1 DZ,,Dr Mladen Stojanovic’’ Backa

Palanka, Srbija 2

Primena UZ u dijagnostici dijafragmalne hernije

J.Hamidovic 1,
Lj.Nikolic 2, S.Malicevic 1, S.Corovic 1

1 ZC Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija, 2 Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS, Beograd, Srbija

Mogucnost UZ dijagnostike spojenih blizanaca Zdravstveni centar “Studenica” Kraljevo

D.Jovanovic, M.Draškovic, T.Andelkovic, M. Stodic, ZC „Studenica“, Kraljevo

Znacaj zajednickog donošenja odluke ljekara i roditelja o nacinu postupanja u trudnoci sa

ustanovljenom anomalijom ploda

D.Kljakic 1,
Z.Popivoda 1, M.Popivoda 1, S.Raicevic 2, V.Miketic 3, G.Globarevic 2

Privatna ginekološko-akušerska ordinacija „Esculap“, Bar, Crna Gora 1

Privatna ginekološko-akušerska ordinacija „Vita“, Podgorica, Crna Gora 2

Privatna ginekološko-akušerska ordinacija „Life“, Podgorica, Crna Gora 3

Brza prenatalna dijagnostika QF PCR metodom u Srbiji

J.Lukic, M.Savic, P.Bugaric, Helixlab, Beograd, Srbija

Histiocitoza Langerhansovih celija - Hashimoto- Pritzker

N.Mušic Trninic¹,
G.Antonic¹, V.Hajdarpašic¹, Ž.Krga Micanovic¹, M.Vasiljevic¹, M.Nikolic²,

S.Popadic²,

Institut za neonatologiju, Beograd 1, Klinika za dermatovenerologiju KCS, Beograd 2

Efikasnost antikoagulantne terapije u prevenciji akušerskih komplikacija u trudnica sa

antifosfolipidnim sindromom

B.Natic-Ljumovic, Z.Savic, A.Mamontov, N.Milutinovic, GAS – Z.C. ''Toplica'' Prokuplje

Primena antitrombina kod novorodenceta

Lj.Nikolic,
O.Antonovic, B.Petrovic, T.Nikolic, B.Vasiljevic

Institut za ginekologiju i akušerstvo Klinicki centar Srbije, Beograd

Terapija kongenitalne citomegalovirusne infekcije – prikaz slucaja

I.Pejcic 1,
J.Perunicic 1, S.Simic 1, G.Antonic 1, S.Miljenovic 1, M.Stanojevic 2

Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija 1, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet

Univerziteta u Beogradu, Srbija 2

Fetalne anomalije kao fenotipski izraz hromozomskih aberacija

B.Petrovic¹,
Lj.Nikolic¹, A.Ljubic¹, V.Joksimovic

¹Institut za ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Srbije, Beograd, Srbija

²Visoka medicinska škola strukovnih studija ”Milutin Milankovic”, Beograd, Srbija

Pocetni rani hidrops ploda kod Rh negativne trudnice

Z.Popivoda 1,
D.Kljakic 1, M.Popivoda 1, Ž.Lipovina 2

Privatna ginekološko akušerska ordinacija “Esculap”, Bar, Crna Gora 1

Klinicki centar Crne Gore, GAK, Odjeljenje patologije trudnoce, Podgorica, Crna Gora 2

Povezanost prohodnog duktusa arteriozusa sa pojedinim perinatalnim faktorima rizika

kod prevremeno rodene novorodencadi

S.Spasojevic 1,
A.Doronjski 1, V.Stojanovic 1, R.Savic 1, D.Subotic 2

1 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omaldine Vojvodine, Novi Sad

2 Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Vojvodine, Novi Sad

Primena antimikrobnih lekova van upotrebne licence u nenonatalnoj intenzivnoj jedinici

A.Matic,
S.Spasojevic, A.Doronjski

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Ucestalost ductus arteriosus-a kod prevremeno rodene novorodencadi

R.Savic 1,
D.Subotic 2

1 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad, Srbija

2 Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Vojvodine Novi Sad, Srbija

Briga o potomstvu pocinje od pre zaceca do zauvek

B.Vujasin, DZ Titel, Titel, Srbija

Predlog smernica za zbrinjavanje primarnog postpartalnog krvarenja

A.Cirkovic,
D.Milojevic, R.Azdejkovic

Ginekološko-akušersko odeljenje, ZC Kruševac, Kruševac, Srbija

Vrednost ultrazvucne cervikometrije u predvidanju prevremenog porodaja

A.Cirkovic,
D.Milojevic, R.Azdejkovic

Ginekološko-akušersko odeljenje, ZC Kruševac, Kruševac, Srbija

Primena vitamina C i E u neonatologiji

B.Otaševic,
S.Miljenovic, A.Minic, A.Stojiljkovic, N.Božinovic-Prekajski

Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija

Morbus Crohn i trudnoca

I.Pekic, DZ Grocka, Beograd, Srbija

Apsces ocne duplje novorodenceta - prikaz slucaja

1 Lj.Solomun,
2 D.Durdevic, 1 J.Predojevic-Samardžic, 1 D.Jojic, 1 N.Durdevic, 3 V.Regoda

1 Klinika za Djecije bolesti, KC Banja Luka, Republika Srpska

2 Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, KC Banja Luka, Republika Srpska

3 Klinika za Ocne bolesti, KC Banja Luka, Republika Srpska

Uticaj probiotika Lactobacillus rhamnosusa na plac kao manifestaciju kolika kod

prevremeno rodene dece

Stankovic Lj.,
Cecez D., Senohradski M., Vukovic S.

GAK “Narodni Front”, Beograd, Srbija

Uticaj probiotika Lactobacillus rhamnosusa na ucestalost i kvalitet stolica kod prevremeno

rodene dece

Stankovic Lj.,
Cecez D., Senohradski M., Vukovic S.

GAK “Narodni Front”, Beograd, Srbija

SESIJA II: MATERALNA, FETALNA I NEONATALNA HEMORAGIJA – LECENJE

Urgentna histerektomija cezarea u opštoj bolnici Sremska Mitrovica – desetogodišnji

pregled

B.Divic,
D.Malobabic, S.Arbanas, D.Dokicž

OB Sremska Mitrovica, Služba za Ginekologiju Akušerstvo i Neonatologiju, Sremska Mitrovica, Srbija

Syndroma Couvelaire i perinatalni ishod

J.Hamidovic 1,
Lj.Nikolic 2, R.Argirovic 2

1 ZC Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija, 2 Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS, Beograd, Srbija

Tok i ishod trudnoce kod trudnice sa defektom membranoznog dela ventrikularnog

septuma – prikaz slucaja

Kaluderovic, V. 1,
Kaluderovic, Z. 2, Prokic, Z. 3

1 GAO, Opšta bolnica, Cuprija; 2 Pedijatrijsko odeljenje, Opšta bolnica, Cuprija, 3 Privatna poliklinika

"Alba", Paracin, Srbija

Terapijski efekat insulina kod gestacijskog dijabetesa

V.Ljubic,
M.Maksimovic, M.Pervulov, M.Gojnic, S.Vrzic, I.Babovic, J.Bila

Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd

Udruženost cervikalne infekcije i krvarenja u ranoj trudnoci

M.Milenkovic,*
S.Pantelic**

*Dom zdravlja "Dr Simo Miloševic" Cukarica, Beograd, Srbija

**Dom zdravlja "Dr Milorad Vlajkovic" Barajevo, Beograd, Srbija

Ucestalost neonatalne intrakranijalne hemoragije u porodilištu u Leskovcu

Nikolic-Pavlovic M., Srevanovic B., Ljubic J., OB Leskovac, Leskovac, Srbija

Transfuzija nakon porodaja vaginalni porodaj carski rez u periodu 2005-2009 godine

N.Stojcevic-Radulovic,
B.Divic, D.Malobabic, S.Arbanas

Odeljenje ginekologije, akušerstva i neonatologije, OB Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Srbija

Adrenalna hemoragija novorodencadi

Stojkovic-Eferica I.,
Stojanovic M., Stojanovic N., Šljivic S., Mrkaic Lj.

GAK, Neonatoško odeljenje, KC Niš, Niš, Srbija

SESIJA III: MOGUCNOSTI DIJAGNOSTIKE CNS FETUSA I NEONATUSA

Mogucnosti dijagnostike CNS neonatusa u OB Sremska Mitrovica u periodu 2003 – 2009 g.

D.Dokic, Divic B., Malobabic D., GA služba sa Neonatologijom, OB Sremska Mitrovica,Srbija

Blizanacka trudnoca pracena teškim kongenitalnim anomalijama

A.Hajrovic, N.Numanovic, Š.Hajrovic, ZC Novi Pazar, Novi Pazar, Srbija

Cerebralni infarkt terminskog novorodenceta – prikaz slucaja

Milenkovic S.,*
Dunjic B.*, Stankovic M.*, Nikolic T.*, Nikolic Lj.*, Cerovac N.**

*Klinicki centar Srbije, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Beograd, Srbija

**Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, Srbija

Gastroshiza

N.Numanovic,
M.Spahic, A.Hajrovic, S.Corovic, S.Tutic, Bralic I., A.Škrijelj

Poliklinika “Prima Medica”, ZC Novi Pazar, DZ Rožaje

Infertilitet 11 god. – intrauterina inseminacija – anencephalus

N.Numanovic,
D.Mijatovic, M.Spahic, A.Hajrovic, S.Corovic, S.Corovic, M.Škrijelj

Poliklinka “Prima Medica“, ZC Novi Pazar,GO „Dr Mijatovic“, Kragujevac

Transfontanelarna neurosonografija kao dijagnosticka metoda na neonatalnom odeljenju

u Leskovcu

Stevanovic B., Nikolic-Pavlovic M., Ljubic J., OB Leskovac, Leskovac, Srbija

Ehosonografske promene na CNS-u kod novorodene dece sa urodenim anomalijama

Šljivic S.,
Stojkovic-Eferica I., Stojanovic M., Mrkaic Lj.

GAK, Neonatoško odeljenje, KC Niš, Srbija

Prenatalno dijagnostikovana anomalija CNS ploda

Tatic Stupar Ž. 1,
Bogavac M. 1, Novakov Mikic A. 1, Koprivšek K. 2

1 KC Vojvodine, GAK Novi Sad, 2 Institut za onkologiju Vojvodine, Centar za Imidžing dijagnostiku

16.30 – 19.30 USMENE PREZENTACIJE

Predsedavajuci: Prof. dr Borisav Jankovic, Prof. dr Miroslava Pervulov

(Trajanje usmenih prezentacija - 5 min + 2 min diskusija)

SESIJA I: MOGUCNOSTI DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE EMBRIONA, FETUSA I

NOVORODENCETA DANAS

Nova strategija u transfuzijskom tretmanu anemije kod novorodenceta

Brajovic Vucicevic Z.,
Vekovic B.*, Stamenic Lj., Vasiljevic Jovanovic B., Eric B., Štrbac N.,

Istatkov J., Mladenovic N.

Institut za transfuziju krvi Srbije (ITKS), Institut za Neonatologiju* (IN), Beograd, Srbija

Indetifikacija faktora znacajnih za ishod lecenja novorodencadi ekstremno male telesne

mase

Barišic N.,
Stojanovic V., Doronjski A., Spasojevic S.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Postpartalna hemoragija

A.Cirkovic,
D.Milojevic, R.Azdejkovic

Ginekološko-akušersko odeljenje, ZC Kruševac, Kruševac, Srbija

Komplikacije u trudnoci kod ispitanica sa lažno pozitivnim rezultatom trojnog testa

A.Cirkovic,
D.Milojevic, R.Azdejkovic

Ginekološko-akušersko odeljenje, ZC Kruševac, Kruševac, Srbija

Indirektni pokazatelji efekta azot oksida na ekstra i intrapulmonalne šantove kod

novorodencadi sa pneumonijom

V.Gavrilovic,
M. Kostic Todorovic, J. Perunicic

Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija

Egzogeni surfaktant u terapiji plucnih bolesti

Jovanovic I.,
Kostic-Todorovic M., Minic A., Marinkovic V., Perunicic J., Gavrilovic V., Ivanovic J.

Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija

Skrining prvog trimestra u detekciji Daunovog sindroma - naši rezultati

N. Karadžov-Orlic,
Ž. Mikovic, M. Marinkovic, V. Mandic, N. Cerovic, B. Damnjanovic-Pažin, Z.

Milovanovic, S. Plamenac-Jokanovic, I. Joksic, A. Egic

GAK „Narodni front“ Odelenje visoko-rizicnih trudnoca, Beograd, Srbija

Analiza hospitalizacije novorodencadi na Odeljenju intenzivne nege Klinike za decje

interne bolesti u Nišu u trogodišnjem periodu

Mileusnic Milenovic R.,
Nikolic I., Paunovic M., Milojevic D., Vucic J., Miloševic-Andelkovic Ž.,

Dordevic D., Stamenkovic S.

Klinika za decje interne bolesti - Klinicki centar Niš, Niš, Republika Srbija

Znacaj serijskog pracenja UZ biometriskih parametara ploda sa rizikom za nastanak IUZR

D.Milojevic,
B.Milojevic, A.Cirkovic, R.Azdejkovic, S.Zlatkovic, M.Savkovic, Z.Randelovic, S.Vukanic,

B.Jovic

GAO, ZC Kruševac, Patologija trudnoce, Kruševac, Srbija

Ultrasonografija pluca kod odojcadi sa bronhopulmonalnom displazijom

Minic A.,
Miljenovic S., Otaševic B., Hajdarpašic V., Vasiljevic S.

Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija

Mogucnost prevencije fetalne smrti u III trimestru

T.Pavlovic, N.Radunovic, Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS, Beograd, Srbija

Primena epiduralne analgezije u toku porodaja i novorodence sa intrauterusnim zastojem

rasta

M.Senohradski 1,
S.Stanišic 2, M.Vasiljevic 1, M.Paštar 1, B.Tomovic 1

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front" Beograd, Srbija 1

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini - Kosovska Mitovica, Srbija 2

Primena genske analize u perinatalnoj dijagnostici distrofinopatija

Vukovic S.,
Novakovic I. *, Korac J., Rašcanin M., Petrovic Lj., Senohradski M., Avramovic-Hajlan L.

GAK “Narodni Front”,* Institut za humanu genetiku, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

eHealth tehnologija, telemedicina i primena u perinatologiji

Milincic N. 1,
A.Vujic 2, Stanišic N. 1, Cankovic P. 1

2. ePlus Systems Ltd.

Akutna bubrežna insuficijencija kod novorodencadi ekstremno male telesne mase

Stojanovic V.,
Barišic N., Doronjski A., Spasojevic S.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

SESIJA II: MATERALNA, FETALNA I NEONATALNA HEMORAGIJA – LECENJE

Porodaj nakon miomektomije i prevremenog prsnuca plodovih ovojaka (prikaz slucaja)

Curkovic A. 1,
Rakic S. 1, Jankovic Ražnatovic S. 1, Sokolovic D. 2

1 GAK Narodni Front, Beograd Srbija

2 Trion Medical, specijalisticka ordinacija iz ginekologije, Beograd, Srbija

Nacin dovršavanja porodaja u trudnica sa abrupcijom placente i perinatalni ishod

S.Filipovic¹,
T.Nikolic¹, D.Mitic Kocic¹, V.Videnovic²

¹ Ginekološko akušerska služba OB Leskovac, ² Odeljenje za neonatologiju OB Leskovac

Prednosti primene insulinske pumpe u odnosu na višestruke dnevne doze

M. Maksimovic,
M. Gojnic, M. Pervulov, A. Jotic, S. Dordevic, S. Vrzic, I. Babovic, V. Ljubic, J. Bila

Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd

Znacaj pravovremenog uvodenja insulina u trudnoci

M. Maksimovic,
M. Gojnic, M. Pervulov, A. Jotic, S. Dordevic, S. Vrzic, I. Babovic, V. Ljubic, J. Bila

Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd

Dovršavanje porodaja u trudnica sa abrupcijom placente i neonatalni ishod u službi za

ginekologiju, akušerstvo i neonatologiju OB Sremska Mitrovica u periodu 2005-2009.

O.Miladinovic, S.Arbanas, Z.Petrovic, OB Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Srbija

Krvarenje u trudnoci – retrospektivna analiza tretiranih slucajeva na odeljenju

ginekologije i perinatologije Opšte bolnice Leskovac

Z.Nikolic, R.Vukadinovic, D.Todorovic, M.Vukadinovic, OB Leskovac, Leskovac, Srbija

Histerektomija posle carskog reza

N.Radulovic, N.Todorovic, OB „Stefan Visoki“, Smederevska Palanka, Srbija

Hematoperitoneum kod novorodenceta – prikaz slucaja

N.Radulovic, D.Petkovic, T.Cvetanovic, OB „Stefan Visoki“, Smederevska Palanka, Srbija

Najcešca krvarenja novorodenceta

V.Videnovic 1,
L.Tasic1, S.Filipovic1, N.Videnovic 2

Opšta bolnica Leskovac, neonatologija – GAS 1, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica 2

SESIJA III: MOGUCNOSTI DIJAGNOSTIKE CNS FETUSA I NEONATUSA

Primena 3D multislice ultrazvuka u analizi corpusa callosuma od 20-28 nedelje trudnoce

Ž.Jurišic 1,
A.Jurišic 2, B.Filipovic 3

1 SGO „Jurišic“, 2 GAK „Narodni front“, 3 Institut za antaomiju Medicinskog fakulteta, Beograd

Znacaj Ultrasonografskog pregleda pluca u dijagnozi RDS

N.Ristovski,
T.Nikolic, B.Dunjic, S.Milenkovic, M.Stankovic

Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd

19.30 KRAJ PRVOG DANA

20.30 SVECANA VECERA/KOKTEL – BELI DVOR

Subota, 13. mart 2010. SAVA CENTAR

SESIJA 5 INTERVENTNI ULTRAZVUK U PERINATOLOGIJI

Predsedavajuci: Akademik prof. dr Nebojša Radunovic, Prof. dr Milan Dukic, Ass. dr Jovan

Lovrenski

09.00 Potencijalni rizici i komplikacije interventne sonografije

Akademik prof. dr Nebojša Radunovic, Beograd

09.15
Prenatalni tretman blizanackog transfuzionog sindroma – minimalno invazivne procedure,

Prof. dr Milan Dukic, Beograd

09.30 Postnatalana ultrasonografija pluca

Ass. dr Jovan Lovrenski, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

09.45 Diskusija

10.00 SPONZORSKO PREDAVANJE – MSD

Gram-negativna rezistencija: imamo li još mogucnosti za terapiju?

Doc. dr Saša Kadija i Mr sci med dr Snežana Tomanovic

SESIJA 6 OKRUGLI STO - RHESUS IMUNOPROFILAKSA

10.15 Istorijat Rh-profilakse

Prof. dr Darko Plecaš, IGA KCS, Beograd

10.30 Transfuziološki aspekti prenatalne zaštite Rh-negativnih trudnica

Dr Snežana Jovanovic-Srzentic, Institut za transfuziologiju, Beograd

10.45 Neinvazivna prenatalna dijagnostika Rh statusa fetusa iz periferne krvi majke

Mag.Tadea Dovc - Drnovšek, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana, Slovenija

11.00 Zakonodavna regulativa u prevenciji HBN u Sloveniji

Mag.Tadea Dovc - Drnovšek, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana, Slovenija

11.15
Prevencija i tretman hemolizne bolesti novorodenceta: rezultati radne grupe za

pedijatrijsku transfuzijsku medicinu

Dr Dobrila Veljkovic, Institut za majku i dete, Beograd

11.30 Akušerske indikacije za imunoglobulin

Prof. dr Darko Plecaš, IGA KCS, Beograd

SPONZORSKO PREDAVANJE

PREDSEDAVAJUCI: Doc. dr Miloš Petronijevic

11.45 SPONZORSKO PREDAVANJE – LABORATORIJA KONZILIJUM

Od uzorka do laboratorije – preanaliticka faza

Mr. sci Drina Topalov

12.00 Pauza - kafa/sokovi/sendvici

13.00 – 13.30 POSTER PREZENTACIJE (hol pored registracionog pulta)

Predsedavajuci: Doc. dr Ljiljana Mirkovic

SESIJA I: INTERVENTNI ULTRAZVUK U PERINATOLOGIJI

Prvih 100 amniocenteza

B.Pekic-Semiz, Klinicki centar Istocno Sarajevo, KBS Kasindo, Republika Srpska, BiH

SESIJA II: PROCENA HEMODINAMIKE FETUSA I NOVORODENCETA

IUGR u prevremenom porodaju

Jankovic B.,
Dorovic J., Dordevic T., Matavulj N.

KBC ”Zvezdara”, Bolnica za Ginekologiju i akušerstvo, Beograd, Srbija

Znacaj pravovremene dijagnostike i terapije za preživljavanje dece ekstremno male

telesne mase – prikaz slucaja

K.Lazic, M.Kostic-Todorovic, N.Božinovic Prekajski, Institut za neonatologiju, Beograd, Srbija

Changes in feto-maternal circulation in pregnancies compromised with hypertension

1 A.Mitreski,
2 N.Cetkovic, 2 M.Bogavac, 2 N.Curcic, B.Ivkovic

1 Specijalna ginekološko-akušerska ordinacija „Minerva“

2. Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Novi Sad, Srbija

Kolor dopler ultrazvucna evaluacija intrauterinog zastoja rasta ploda

Rogulic P., Služba ginekologije akušerstva i neonatologije, Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Srbija

SESIJA 7 PROCENA HEMODINAMIKE FETUSA I NOVORODENCETA

Predsedavajuci: Doc. dr Vojislav Parezanovic, Dr Snežana Stamenovic, Doc. dr Olivera

Kontic-Vucinic, Ass. dr Dragana Radovic-Janoševic, Dr Miroslava Kostic-Todorovic

13.30 Srcana insuficijencija fetusa u poslednjim nedeljama gestacije – hemodinamska procena i

postnatalni ishod

Doc. dr Vojislav Parezanovic, Beograd

13.45 Fetomaternalna i fetalna vaskularna fiziologija - dopler skrining

Dr Snežana Stamenovic, KC Niš

14.00 Fetalna hemodinamika – procena fetalnog stanja

Doc. dr Olivera Kontic-Vucinic, IGA KCS, Beograd

14.15 Uteroplacentna cirkulacija kod blizanackih trudnoca

Ass. dr Dragana Radovic-Janoševic, KC Niš

14.30 Procena hemodinamike prevremeno rodene dece

Dr Miroslava Kostic-Todorovic, Beograd

14.45 Diskusija

SESIJA 8 PROTOKOLI - RETINOPATIJA PREMATURITETA-ROP

15.00 Retinopatija prematuriteta - ROP

Prof. dr Ana Oros, Novi Sad

SESIJA 9 SLOBODNA SAOPŠTENJA

15.30 – 16.30 USMENE PREZENTACIJE

Predsedavajuci: Prof. dr Dorde Konstantinidis, Prof. dr Siniša Stojic

(Trajanje usmenih prezentacija – 5 min + 2 min diskusija)

SESIJA I: INTERVENTNI ULTRAZVUK U PERINATOLOGIJI

Perinatalni ishod multiplih trudnoca nakon embrioredukcije

Maglic D.,
V.Mandic, Mikovic Ž., Cerovic N., Lakicevic J., Stankovic M., Vasiljevic T.

GAK “Narodni front”, Beograd, Srbija

SESIJA II: PROCENA HEMODINAMIKE FETUSA I NOVORODENCETA

Kasna intaruterusna smrt fetusa izmedu doppler i patohistološke dijagnostike

a. Babovic I.,
b. Plešinac S., a. Tadic J., a. Bogdanovic Z., b. Pervulov M., b. Plecaš D.

a. Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki centar Srbije, Beograd, Srbija

b. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

Fetalni cerebralno/umbilikalni doppler odnos u predikciji fetalnog distresa kod trudnica sa

preeklampsijom

A.Jurišic 1,
Ž.Jurišic 2, V.Pažin 1, M.Vasiljevic 1, S.Jankovic-Ražnatovic 1, S.Dragojevic-Dikic 1

1 GAK „Narodni front“, 2 Specijalisticka ginekološka ordinacija „Jurišic“, Beograd, Srbija

Procena cerebralne cirkulacije color doppler ultrasonografijom i njen prediktivni znacaj

kod novorodenceta sa hipoksicno-ishemickom encefalopatijom

Vasiljevic B. 1,
Maglajlic-Dukic S. 2, Stankovic S. 3, Lutovac D. 3, Gojnic M. 1

1 Institut za ginekologiju i akušerstvo, Klinicki Centar Srbije, Beograd, Srbija

2 Univerzitetska decija klinika, Beograd, Srbija

3 Institut za biohemiju, Klinicki Centar Srbije, Beograd, Srbija

16.30 KRAJ KONGRESA - DODELA SERTIFIKATA

 

Multi-Adsense

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

bretteleben.de Google Ad Manager Modul

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs