Vantelesna oplodnja Štampa
Napisao Docent dr.sc.med. N.Milinčić   
četvrtak, 13 novembar 2008 04:04

Prva beba začeta vantelesnom oplodnjom bila je devojčica Louise Joy Brown. Rođena je carskim rezom 25. 07. 1978 g. u 23h47min. Ceo uspešan postupak ostvarili su ginekolog Patrick Steptoe i biolog Robert Edwards.
Druga beba iz postupka vantelesne oplodnje bio je dečak Alastair Montgomery, rođen šest meseci kasnije. Pamti li neko drugog putnika u svemir, drugog čoveka koji je zgazio na površinu Meseca, drugog .... ako ni zbog čega drugog pamtimo ovog dečaka jer je nastavak neprekinutog niza dece rođene revolucionarnom metodom, koja je usrećila mnoge ljude širom sveta.

Da li znate da je Louise Joy Brown  2007 godine rodila dete.
Neizmerna je naučna korist koju tri decenije baštini medicina iz ovog postupka.
Danas u svetu od sve rođene dece 1,5 % je iz nekog od postupaka asistirane reprodukcije.
Nijedna savremena tehnologija u medicini ne može se meriti sa asistiranom reprodukcijom, niti su rezultati za porodicu radosniji  a korist za naciju i društvo vredniji.

 

 

 Vantelesna oplodnja je složena metoda koja se sastoji iz nekoliko koraka :
•    Stimulacija folikulogeneze
•    Punkcija i aspiracija folikula
•    Indentifikacija jajne ćelije
•    Fertilizacija
•    Transfer embriona
•    Podrška prenetom embrionu u lutealnoj fazi

Poslednje ažurirano četvrtak, 18 jun 2009 21:11